10 CONSELLS PER COM FER UN BON CURRÍCULUM

 

1. DEFINICIÓ D’APARTATS

És molt important que en el CV es diferenciïn clarament cadascun dels apartats principals: 

  • Dades personals: Nom i cognoms, adreça, telèfon de contacte i adreça mail de contacte.
  • Formació: En aquest apartat es pot classificar la informació en dos grups diferenciats. Un primer com a “Formació Acadèmica o reglada” i un segon com a “Altres estudis o Formació complementària.”
  • Experiència professional: Imprescindible destacar el nom de l’empresa (a excepció de l’actual que si el candidat ho prefereix es pot mantenir en l’anonimat), el seu sector i les funcions realitzades, així com el període de temps treballat en cadascuna.
  • Idiomes: Valorant el nivell tant escrit, parlat i de comprensió.
  • Informàtica: Coneixements propis en tot tipus de programes, tant genèrics com específics d’una àrea concreta (ERP, CRM, programes de disseny, d’enginyeria, programes específics segons el sector).
  • Altres: El candidat pot afegir motivacions per nous projectes, referències professionals, així com altres interessos rellevants pel lloc de treball o pel perfil competencial del candidat.

 

2. CLAR, CONSÍS I FÀCIL D’ENTENDRE

Utilitzar lletra clara i de tamany estàndard, majúscules i/o negretes quan s’escaigui i subratllar en els encapçalaments o apartats principals sempre ajuda en una primera visualització general del cv. Tot ben detallat en una o dues pàgines preferiblement.

3. ORDRE CRONOLÒGIC

La utilització d’una coherència cronològica en cada apartat és vital per a comprendre correctament el currículum vitae. Seguir un ordre cronològic ascendent o descendent, però homogèniament en cada apartat facilita la nostra labor d’anàlisi. Les dates poden ser marcades amb mesos i anys, per exemple: Maig del 2000 - Gener del 2011.

4. REFERÈNCIES PROFESSIONALS

Les referències professionals d’altres llocs de treball ocupats sempre reforcen i avalen la candidatura. Es poden adjuntar cartes de recomanació o números de telèfon i persones de contacte d’anteriors llocs de treball ocupats, siguin del responsable de l’àrea, de companys, clients, proveïdors, sermpre amb el previ consentiment del mateix.

5. CARTA DE PRESENTACIÓ

Una carta de presentació explicant les motivacions i inquietuds per un canvi professional, amb una definició de les principals aptituds del candidat, és una informació complementària molt útil i una primera presentació del candidat per aspirar a la nova oferta de treball.

6. SINCERITAT

Detectar en el moment de la preselecció o de l’entrevista un aspecte que s’ha exagerat o modificat en la mateixa descripció del currículum afecta negativament a la candidatura per a l'oferta de feina que s'està optant. Una explicació el més ajustada a la realitat possible ajuda a tenir una valoració positiva sobre la candidatura. Les dades del temps treballat a cada empresa també són importants que coincideixin exactament.

7. ESPECIALITZA EL TEU CURRICULUM

Pots adaptar el teu Currículum Vitae segons diversos perfils professionals als que tu puguis optar. Segons l’especialització o àrea de treball a la que estiguis aplicant, pots donar més força o pes específic en el contingut del mateix, afegint informació complementària específica o punts més detallats sobre les funcions realitzades o coneixements adquirits.

8. ACTUALITZA EL TEU CURRICULUM

Quan estiguis en plena recerca de feina, no oblidis d’actualitzar el teu cv en qualsevol dels apartats descrits anteriorment. Repassa-ho amb atenció.

9. UTILITZA UN LLENGUATGE APROPIAT I REVISA L’ORTOGRAFIA

A excepció d’aspectes molt tècnics, intenta explicar la teva història professional i coneixements de forma clara i entenedora, i sobretot sense faltes d’ortografia!

10. RESSALTA ELS TEUS PUNTS FORTS

Intenta transmetre els teus punts forts, que quedin plasmats i fàcilment identificables, així podràs optar a les millors OFERTES DE TREBALL.

Catalan