Catalan

TÈCNIC/A SAT

Undefined

Ubicació: Bages

Empresa del Bages del sector arts gràfiques necessita incorporat a un/a Tècnic/a SATper a realitzar les següents funcions:

-Instal.lacions a les empreses clients de les màquines d’acabats per arts gràfiques i plòters per impressió digital.

-Manteniment i reparacions de les màquines i impressores.

-Demostracions sobre la utilització de les màquines d'arts gràfiques i impressores digitals als clients.

EXPERT/A EN MILLORA DE PROCESSOS I GESTIÓ DE PROJECTES

Undefined

Ubicació: Manresa

Important Empresa d'àmbit nacional i internacional del sector serveis ubicada a Manresa, necessita incorporar al Departament de Qualitat un/a Expert/a en Millora de Processos i Gestió de Projectes.

Les seves principals funcions seran :

-Desenvolupament de sistemes de treball que  millorin l’eficiència operativa interna:

TÈCNIC/A COMPTABLE (BARCELONA - SANT GERVASI)

Undefined

Ubicació :   Barcelona ciutat (Sant Gervasi)

Empresa familiar del sector immobiliari de Barcelona necessita incorporar a un/a Tècnic/a Comptable per a realitzar  tasques relacionades amb l’àrea de comptabilitat, tresoreria i fiscalitat, entre  d’ altres tasques administratives relacionades amb l'àrea d’administració i finances de l'Empresa. 

Funcions específiques: 

-Entrades d’assentaments comptables

-Conciliacions bancàries

-Control i seguiment de cobraments

TRADUCTOR/A CORRECTOR/A LINGÜÍSTIC EN ANGLÈS

Undefined

Ubicació: Manresa

Important Empresa de serveis d'àmbit nacional i internacional, necessita incorporar un/a TRADUCTOR/A CORRECTOR/A LINGÜÍSTIC EN ANGLÈS  per assegurar la qualitat lingüística en anglès de tots els textos de l'empresa utilitzats en els diferents canals. 

Principals funcions:

- Revisió lingüística de tots els textos editats o publicats per a l'empresa.

CORRECTOR/A LINGÜÍSTIC (català-castellà)

Undefined

Ubicació: Bages

Important Empresa de serveis amb forta presència en tot l'estat espanyol, necessita incorporar un/a CORRECTOR/A LINGÜÍSTIC per assegurar la qualitat lingüística, en català i castellà, dels textos de la Companyia, i gestionar el procés de traducció dels diversos documents.

Entre les seves funcions més importants :

TÈCNIC/A FORMACIÓ E-LEARNING

Undefined

Ubicación: Manresa

Empresa de servicios necesita incorporar de forma estable a un/a Técnico/a en Formación E-Learning para su Departamento de Formación. 

Sus principales funciones serán :

·Diseñar e implementar los Proyectos y las acciones formativas que se le asignen

DIRECTOR/A TÈCNIC CENTRE GERONTOLÒGIC (Bages)

Undefined

Ubicació: Bages

Centre gerontològic ubicat a la comarca del Bages necessita incorporar a un/a Director/a Tècnic per responsabilitzar-se de les següents àrees:

- Responsable de RRHH: amb el suport d'un/a supervisor/a, gestionarà el dia dia de tot l'equip humà del centre, amb els corresponents torns, calendaris, vacances. També s'ocuparà de la selecció de nou personal.

COORDINADOR/A ACADÈMIC ESCOLA D'ANGLÈS (Barcelona)

Undefined

Ubicació: Barcelona

Important Escola d'Ensenyament d'anglès per nens/es ubicada a Barcelona, necessita incorporar de forma estable un/a COORDINADOR/A ACADÈMIC.

La seva missió serà coordinar i motivar a l'equip de professors del Centre, supervisar la correcta aplicació de la metodologia i fer seguiment del desenvolupament i progrés dels alumnes.

Les principals funcions seran

Pages