Catalan

PROJECTISTA MECÀNIC

Undefined

Ubicació: Manresa

Enginyeria Industrial amb taller propi de mecanitzats i centre de muntatge dels seus dispositius i maquinària, precisa incorporar al seu equip d'Enginyeria a un/a Projectista Mecànic.

PRINCIPALS FUNCIONS:

- Disseny de peces, plànols de conjunts i subconjunts mecànics dels equips assignats.

- Realització d'esquemes neumàtics dels equips.

- Realització d'esquemes hidràulics dels equips.

ADMINISTRATIU/IVA (BCN CIUTAT)

Undefined

Ubicació: Barcelona

Empresa del sector immobiliari ubicada a Barcelona ciutat, vol incorporar una persona de forma estable per realitzar tasques administratives relacionades amb la gestió dels lloguers. En concret:

-Gestió i seguiment dels contractes de lloguer.

-Gestió d'incidències en els lloguers i coordinació amb proveïdors.

-Facturació.

TÈCNIC/A QUALITAT

Undefined

Ubicació: Catalunya Central

Empresa industrial ubicada a uns 30 minuts de Manresa, necessita incorporar al seu Departament de Qualitat a un/a Tècnic de Qualitat. Principals funcions:

1.Certificació de producte. Gestionar el procés de certificació en laboratoris acreditats tant per marca CE, com per qualsevol altra marca que es requereixi.

2.Manteniment de marques de certificació de producte.

ADMINISTRADOR/A TIC

Undefined

Ubicació: Manresa

Important empresa de serveis necessita incorporar en el seu Departament de Serveis Corporatius / TIC, a un/a Administrador/a TIC.

MISSIÓ DEL LLOC DE TREBALL

Reportant al Responsable de Department TIC la seva missió serà la de gestionar les peticions internes i donar suport en gestió dels diferents projectes que es liderin des del departament. 

FUNCIONS

TÈCNIC/A EN ADMINISTRACIÓ DE PERSONAL

Undefined

Ubicació: Manresa

Gran Empresa de Manresa necessita incorporar al Departament de Recursos Humans un/a Tècnic/a en Administració de Personal.

Les seves principals funcions seran :

-Realització de la documentació que genera la relació laboral amb els treballadors (nòmines, altes i baixes laborals, contractes,etc.).

-Supervisió de la nòmina i coordinació amb la Gestoria externa per la seva confecció.

CAP DE TORN (TARDA)

Undefined

Ubicació: Berguedà

Grup empresarial industrial fortament consolidat a nivell internacional necessita incorporar per a la seva planta del Berguedà a un/a Cap de torn per a realitzar les següents funcions:

- Liderar l’equip de fabricació d’una línia de producció de la planta

- Realitzar el correcte traspàs de producció amb els torns contigus 

- Tenir cura del correcte procediment productiu seguint els estrictes criteris de qualitat

- Suport en tasques de producció a l’equip

- Gestió d’incidències amb el departament de manteniment

 

RESPONSABLE DE PRODUCCIÓ

Undefined

Ubicació: Bages

Empresa multinacional industrial del sector automoció amb seu de producció al Bages, necessita incorporar a un/a Responsable de Producció.

Responsabilitats: 

-  Controlar,  coordinar  i  organitzar  la  producció  d’acord  amb  les  necessitats  establertes  des  de  planificació i logística, assegurant el compliment de la producció en temps i qualitat.

-  Analitzar les necessitats de materials i recursos humans.

Pages