SOCIAL MEDIA & CONTENT SPECIALIST

Undefined

Important empresa de serveis necessita incorporar al seu Departament de Inbound a un/a Tècnic/a de Marketing en continguts.

El departament de Inbound te com a objectiu maximitzar el volum de contactes, mitjançant la generació de trànsit de qualitat a través de la conceptualització, desenvolupament i execució d’una adequada estratègia. Tindrà la missió de construir, executar i supervisar l’estratègia i el calendari d’accions de Relacions Públiques i Continguts.

FUNCIONS

-Crear una estratègia de dinamització de les xarxes socials d’acord amb els objectius de l’empresa i del departament.

-Redacció, execució, seguiment i evolució del Pla de Mitjans, executant les accions de Màrqueting multi-canal apalancades en el SEO, les xarxes socials, email, mitjans tradicionals, suport escrit i esdeveniments per generar “leads” i dirigir la captació de clients .

-Concebre i executar una estratègia i un atractiu i ric calendari de continguts destinat a atraure audiència qualificada (blog posts, posts a xarxes, “white papers”, contingut audiovisual, articles, publi-reportatges...).

-Selecció i desenvolupament dels continguts.

-Selecció i coordinació de mitjans.

-Coordinació amb els diferents departaments de companyia, especialment Pedagògic.

-Participació en el pla de mitjans i pla de Màrqueting.

-Selecció i coordinació de proveïdors.

-Establir la mecànica de control i els KPIs de l’àrea i emetre “reports” mensuals amb els principals èxits i les principals desviacions. 

-Implicar en l’avaluació a les persones rellevants de l’organització.

-Emetre conclusions i recomanacions de millora.

-Proposar noves i millorades iniciatives de Marketing dins i fora de la seva àrea.

-Suport i assessorament a la xarxa.

-Resolució de consultes de coordinació nacional, internacional i de centres. 

 

Pensem en un/a candidat/a amb estudis universitaris en ADE, Relacions Públiques o similar, amb un bon nivell d'anglès, disponibilitat per viatjar nacional i internacionalment, i amb formació i/o experiència en aquest sector (ple coneixement de xarxes socials i eines d'anàlisi com SEO, SEM, Google Analytics). Salari a negociar segons vàlua.