DIRECTOR@ FINANCER@

Undefined

Ubicació: Bages

Important Empresa de distribució industrial ubicada a la comarca del Bages, amb forta presència internacional, necessita incorporar un/a Director/a Financer.

En dependència de Direcció General, la seva missió serà elaborar la planificació econòmica de l'Empresa, d'acord amb els objectius empresarials, i dissenyar i implementar mecanismes de control i seguiment. Gestionarà l'àrea comptable, administrativa i financera de l'Empresa.

Entre les principals funcions :

-Confeccionar pressupostos anuals i re-forecast al llarg de l'exercici.

-Efectuar mensualment el control pressupostari, analitzant les desviacions i proposant accions de millora.

-Elaborar el Business Plan.

-Negociacions bancàries.

-Negociacions amb proveïdors.

-Definició de les polítiques i procediments financers, fiscals i legals de l'Empresa.

-Gestió fiscal.

-Gestió d'auditories externes.

-Anàlisis financer mensual: Balanç, cash Flow i Working Capital.

-Estudi i anàlisis de costos.

-Anàlisis de vendes.

-Anàlisis del stock assegurant la correcta fixació d'estocks mínims.

-Gestió de la tesoreria i supervisió del nivell de necessitats de fons.

-Dissenyar eines per la presa de decisions en totes les àrees de l'Empresa.

-Reporting a Gerència.

-Responsable de la Comptabilitat analítica de l'Empresa.

-Recolzar a Gerència en la presa de decisions d'inversions/desviacions de l'Empresa, etc.

 

Pensem en una persona amb formació superior universitària en ADE, Econòmiques o Empresarials, amb especialització de Màster o Postgrau en Direcció Financera. Experiència mínima de 5 anys en posicions de responsabilitat en l'àrea financera i en gestió d'equips. Alt nivell d'anglès és imprescindible.

Posició estable en empresa en creixement, interessant salari segons vàlua.