Spanish

TÈCNIC@ COMERCIAL (Sector Instal·lacions)

Undefined

Ubicació: Manresa

Important empresa distribuïdors de materials per a instal·lacions d’aigua, climatització, electricitat i renovables, necessita incorporar al seu Dept. Comercial a un@ Tècnic@ Comercial per gestionar una cartera de clients a la zona de la Catalunya Central. Principals funcions:

CAP D'OBRA

Undefined

Ubicació: Bages

Empresa del sector construcció industrial, necessita incorporar a un@ Cap d'Obra per gestionar les obres en curs de l'empresa. Responsabililitats:

- Segons l'estudi del projecte, planificar l’execució dels treballs i ajustar el pressupost d’execució garantitzant els objectius de beneficis de l’empresa

TÈCNIC@ EN COMPRES

Undefined

Ubicació: Bages

Empresa fabricant amb presència consolidada en el seu mercat, necessita incorporar a un Tècnic de Compres per responsabilitzar-se de les compres de l'empresa. Principals funcions:

- Emetre les comandes de compra, i realitzar-ne el seguiment apropiat.

ADMINISTRATIVO/A FINANZAS (INGLÉS)

Undefined

Localización: Vallès Oriental

Empresa industrial referente en su sector, necesita incorporar a un@ Administrativo/a con inglés para incorporar en nuestro departamento de Finanzas cuya misión sea la de responsabilizarse de la contabilidad de las facturas de clientes y de la gestión de los cobros, todo ello con el propósito de tener un control de la facturación de la Compañía.

Funciones Principales:

-Realizar el alta de clientes.

TÈCNIC@ D'AUTOMATITZACIÓ I CONTROL

Undefined

Ubicació: Manresa

Important empresa fabricant de maquinària industrial i referent en el seu sector, necessita incorporar a un@ TÈCNIC@ D'AUTOMATITZACIÓ I CONTROL. Les seves principals funcions seran:

-Configurar instal·lacions i sistemes automàtics d'acord amb les especificacions i les prescripcions reglamentàries.

ENGINYER@ DE QUALITAT

Undefined

Ubicació: Bages

Important empresa industrial amb forta presència internacional, necessita incorporar a un@ Enginyer@ de Qualitat. Principals funcions:

-Responsabilitzar-se del registre i seguiment de les reclamacions de qualitat dels clients.

-Es relacionarà amb l’equip de Qualitat de la Planta per donar seguiment a  les accions correctores corresponents.

-Elaboració de PPAP (Production part approval process).

ADMINISTRATIU/IVA COMPRES

Undefined

Ubicació: Bages

Empresa industrial amb fort creixement necessita incorporar un/a Administratiu/va de Compres.

Les principals funcions seran :

-Registre d'albarans amb moviment de magatzem i sense.

-Moviments interns d'entrada i sortida magatzem

-Manteniment fitxes article

KEY ACCOUNT MANAGER (Sector cosmética, farmacia, parafarmacia)

Undefined

Localización: Rubí

Importante empresa del sector de productos para la salud y el bienestar, en el mercado de las perfumerías, farmacias y parafarmacias, necesita incorporar a un@ Key Account Manager para:

-  Desarrollar relaciones sólidas y estratégicas con las cuentas clave asignadas, mediante comunicación activa y continua (visitas periódicas, reuniones telemáticas, telefónicas, email, etc.) buscando siempre establecer vínculos a largo plazo.

Pages