Spanish

SUBDIRECTOR FINANCIERO

Undefined

Localización: Catalunya Central

Importante empresa industrial con fuerte presencia internacional necesita incorporar a un/a Subdirector Financiero, con dependencia del Director Financiero Corporativo, y con responsabilidad directa sobre un equipo de unas 10 personas en las áreas de Administración, Contabilidad, Tesorería y Fiscalidad:

-  Perfeccionará los procesos contables e implantará controles y métodos de auditoría interna

AREA MANAGER (Anglès)

Undefined

Ubicació: Manresa

Important Empresa de serveis consolidada a nivell nacional i amb creixement internacional, necessita incorporar un/a AREA MANAGER JUNIOR.

AUXILIAR DE FARMÀCIA (CAPS DE SETMANA)

Undefined

Ubicació: Manresa

Important Farmàcia de Manresa necessita incorporar un/a AUXILIAR DE FARMÀCIA.

Les principals funcions seran :

· Venda i atenció al client.

· Assessorament sobre alguns productes.

· Reposició i col·locació dels productes.

TÈCNIC/A PEDAGÒGIC - ANGLÈS

Undefined

Ubicació: Manresa

Important Empresa d'ensenyament d'anglès necessita incorporar un/a TÈCNIC/A PEDAGÒGIC pel Departament de Qualitat. Les seves funcions principals seran :

-Elaboració dels continguts del mètode en anglès adequats a l'edat i al nivell de l'alumnat: creació d'activitats didàctiques, redacció d'històries, cançons, jocs, etc.

ENCARREGAT/DA DE TORN - SECCIÓ MÀQUINES

Undefined

Ubicació: Bages

Empresa industrial amb forta presència a nivell internacional, necessita incorporar a un/a Encarregat/da de secció de màquines per a realitzar les següents funcions:

-Planificació, supervisió i control dels treballs de la seva secció

-Preparar les ordres de treball a realitzar assignant cada tasca i els recursos requerits

TÈCNIC/A SAT

Undefined

Ubicació: Bages

Empresa del Bages del sector arts gràfiques necessita incorporat a un/a Tècnic/a SATper a realitzar les següents funcions:

-Instal.lacions a les empreses clients de les màquines d’acabats per arts gràfiques i plòters per impressió digital.

-Manteniment i reparacions de les màquines i impressores.

-Demostracions sobre la utilització de les màquines d'arts gràfiques i impressores digitals als clients.

EXPERT/A EN MILLORA DE PROCESSOS I GESTIÓ DE PROJECTES

Undefined

Ubicació: Manresa

Important Empresa d'àmbit nacional i internacional del sector serveis ubicada a Manresa, necessita incorporar al Departament de Qualitat un/a Expert/a en Millora de Processos i Gestió de Projectes.

Les seves principals funcions seran :

-Desenvolupament de sistemes de treball que  millorin l’eficiència operativa interna:

TRADUCTOR/A CORRECTOR/A LINGÜÍSTIC EN ANGLÈS

Undefined

Ubicació: Manresa

Important Empresa de serveis d'àmbit nacional i internacional, necessita incorporar un/a TRADUCTOR/A CORRECTOR/A LINGÜÍSTIC EN ANGLÈS  per assegurar la qualitat lingüística en anglès de tots els textos de l'empresa utilitzats en els diferents canals. 

Principals funcions:

- Revisió lingüística de tots els textos editats o publicats per a l'empresa.

Pages