TÈCNIC/A COMPTABLE (ITALIÀ)

Undefined

Ubicació: Manresa

Important empresa del sector serveis busca a un/a Tècnic Comptable per la gestió dels centres de treball en el mercat italià. Principals funcions:

COMPTABILITAT

-Realització dels assentaments comptables: revisió dels majors i sol·licitud de documents pendents.

-Identificació comptable de totes les factures introduïdes

-Gestió de tresoreria: conciliació bancs

-Control i arxiu dels contractes legals i documentació fiscal

-Realització de les liquidacions d’impostos corresponents d’acord amb les normes de tributació italianes 

-Donar d’alta en el sistema informàtic els diferents comptes comptables requerits

-Preparació d’impostos trimestrals i anuals per a la seva revisió i presentació.

-Tancaments comptables mensuals (Pèrdues i Guanys i Balanç de Situació).

 

PAGAMENT

-Gestió de la cartera de proveïdors. 

 

GESTIÓ

-Organització i gestió de la documentació per a la seva comptabilització

-Arxiu documental dels impostos i documentació fiscal, comptable i financera de les franquícies assignades.

 

Pensem amb un candidat/a amb domini de l'idioma italià i amb formació específica en finanes d'aquest país (per exemple un Cicle Formatiu Superior en finances). Anglès valorable. Lloc de treball estable i salari segons candidatura.