TÈCNIC@ EN FINANCES

Undefined

Ubicació: Vallès Oriental

Important empresa industrial d'instal·lacions per a grans edificis amb forta presència en el seu sector, necessita incorporar a un@ Tècnic@ de Finances per donar suport al Departament Financer en:

⦁Gestió dels assentaments comptables. 

⦁Balanços mensuals.

⦁Elaboració i revisió dels tancaments mensuals.

⦁Seguiment i anàlisis de desviacions de resultats.

⦁Conciliacions bancàries.

⦁Recepció i comptabilització de factures.

⦁Elaboració i presentació d’impostos.

⦁Comptabilitat de costos, anàlisis de marges i rendibilitat.

⦁Elaboració de quadres de comandament i anàlisis de KPI’s.

⦁Col·laborar en l’elaboració i seguiment de pressupostos i forecast.

⦁Gestió i elaboració de previsions de tresoreria.

⦁Col·laborar en la realització d’auditories externes.

⦁Millora de processos i sistemes.

⦁Preparació d’informes financers.

⦁Gestions administratives vàries generals del Departament d’Administració i Finances.

 

Pensem amb una persona amb estudis universitàris en ADE o similar. Horari : De 8 a 16:45h de dilluns a dijous, divendres de 8 a 14:00h. Salari segons vàlua.