English

TÉCNIC@ DE OBRA

Undefined

Localización: Tarragona o Barcelona

Importante empresa del sector construcción necesita incorporar a un@ Técnic@ de Obra para realizar las siguientes funciones:

• Análisis de proyectos y de su viabilidad

• Planificación y organización de la obra

• Organización de los trabajos

• Propuesta de los procedimientos, técnicas y medios idóneos, así como de métodos que mejoren los rendimientos y los resultados

TÈCNIC@ COMPTABLE TRESORERIA

Undefined

Ubicació: Solsonès

Important Empresa amb ple procés d'expansió, necessita incorporar a un@ TÈCNIC@ COMPTABLE TRESORERIA.

Les principals funcions seran:

-Previsions de tresoreria

-Pagaments a proveïdors i gestió de les plataformes i formes de pagaments.

-Gestió de bancs

ENGINYER@ ELECTRÒNIC@ AUTOMATITZACIÓ

Undefined

Ubicació: Zona Manresa

Important Empresa industrial fabricant de maquinària de la zona de Manresa, necessita incorporar un/a ENGINYER/A ELECTRÒNIC -AUTOMATITZACIÓ.

Les principals funcions seran :

- Anàlisi i programació orientades a l'automatització de les màquines que es fabriquen.

-Desenvolupament de solucions tecnològiques.

ENGINYER@ ELÈCTRIC@ PROGRAMADOR@ I+D

Undefined

Ubicació: Bages

Busquem incorporar a un Enginyer/a Elèctric/a Programador/a I+D per a nous projectes d’electrificació de maquinaria pesada. En dependència del responsable del departament / projectes, les seves funcions seran:

-Disseny i implementació de protocols de comunicacions TCN (CAN-Bus, Ethernet, I2C, SPI, MVB, WTB, etc.)

-Dissenyar i dibuixar en programa CAD 3D (Inventor, PTCreo)

ENGINYER@ DE PRODUCTE

Undefined

Ubicació: Bages

Empresa multinacional amb seu productiva molt propera a Manresa, necessita incorporar a un@ Enginyer@ Producte per a realitzar les següents funcions:

-Responsabilitzar-se de projectes de clients, adaptació dels productes i sistemes de l'empresa a les demandes dels clients. 

-Interpretació tècnica de requeriments.

ADMINISTRATIU/@ COMPTABLE

Undefined

Ubicació: Bages

Important empresa industrial propera a Manresa, necessita incorporar a un/a ADMINISTRATIU/IVA COMPTABLE, per a realitzar les següents funcions:   

- Realització dels assentaments comptables: revisió dels majors i sol·licitud de dades pendents

- Identificació comptable de totes les factures introduïdes

TÈCNIC/A COMPTABLE FISCAL JÚNIOR

Undefined

Ubicació: Manresa

Important Assessoria de Manresa necessita incorporar al seu equip un/a Tècnic/a Comptable Fiscal JÚNIOR, per desenvolupar-se professionalment en les següents funcions:

-Estar al dia de la normatitva i el millor funcionament en declaracions trimestrals d'IVA, amortitzacions fiscals, deduccions de quotes, IRPF, tributs locals, etc.

Pages