English

DIRECTOR@ FINANCER@

Undefined

Ubicació: Bages

Important Empresa de distribució industrial ubicada a la comarca del Bages, amb forta presència internacional, necessita incorporar un/a Director/a Financer.

En dependència de Direcció General, la seva missió serà elaborar la planificació econòmica de l'Empresa, d'acord amb els objectius empresarials, i dissenyar i implementar mecanismes de control i seguiment. Gestionarà l'àrea comptable, administrativa i financera de l'Empresa.

BRAND MANAGER JUNIOR

Undefined

Ubicació: Catalunya Central

Gran Empresa amb presència internacional de la zona de Manresa necessita incorporar un/a Brand Manager al seu equip de Marketing. Les seves principals funcions seran:

-Liderar la gestió d'una línia de productes de l'Empresa.

-Anàlisis del mercat, competència, clients i proveïdors.

TÈCNIC@ COMPTABLE

Undefined

Ubicació: Catalunya Central

Important Empresa multinacional propera a Manresa necessita incorporar al Departament d'Administració un/a Tècnic/a Comptable. Les seves principals funcions seran:

-Entrada d'assentaments comptables.

-Gestió de comptes a cobrar.

-Gestió de pòlisses d'assegurances de les vendes (crèdit i caució).

TÈCNIC/A LOGÍSTICA

Undefined

Ubicació: Bages

Empresa comercial amb forta presència internacional i en ple procés d’expansió necessita incorporar al seu Departament d’Operacions a un/a Tècnic/a Logística per donar suport en les següents tasques:

- Suport en la gestió d’aprovisionament de tota la cartera de productes de l’empresa amb estreta coordinació amb el Responsable d’Operacions

ENGINYER@ PROJECTISTA

Undefined

Ubicació: Bages

Empresa industrial del Bages amb forta presència internacional busca un Enginyer Projectista perquè s'integri a l'Oficina Tècnica, i es responsabilitzarà del disseny en 3D de mostres i prototips, del posterior seguiment de la seva fabricació i resolució d'incidències, amb el corresponent seguiment i coordinació general del projecte amb els altres departaments i àreees de l'empresa.

TÈCNIC/A QUALITAT

Undefined

Ubicació: Catalunya Central

Important empresa industrial necessita incorporar al seu Departament de Qualitat a un@ Tècnic@ per realitzar les següents tasques:

- Gestió general del laboratori

- Realització d'assajos: temperatura, fil incandescent, IP, Boira Salina, Harmònics, IK, Endurança, Envelliment, Fotometries, flickering, TCR, risc fotobiològic

RESPONSABLE DE MANTENIMENT

Undefined

Ubicació: Catalunya Central

Important empresa referent al seu sector amb forta presència internacional, necessita incorporar a un Responsable del Departament de Manteniment i Seguretat per realitzar les següents tasques:

-Gestió del pressupost de manteniment.

-Negociació i recerca de nous proveïdors.

SUBDIRECTOR/A FINANCIERO

Undefined

Localización: Catalunya Central

Importante empresa industrial con fuerte presencia internacional necesita incorporar a un/a Subdirector Financiero, con dependencia del Director Financiero Corporativo, y con responsabilidad directa sobre un equipo de unas 10 personas en las áreas de Administración, Contabilidad, Tesorería y Fiscalidad:

-  Perfeccionará los procesos contables e implantará controles y métodos de auditoría interna