ELECTROMECÀNIC

Undefined

Ubicació: Bages

Formarà part de l’equip electromecànic que realitza tasques de manteniment i reparació de motors de vehicles i altres tipus de maquinària pesada (camions, excavadores, grues, etc.). S'ocuparà del manteniment i reparació de la part elèctrica/electrònica/PLCs de vehicles pesats. 

Pensem en una persona amb formació en nivell d’electromecànica Automoció, Automatització o Mecatrònica, etc. Alta capacitat d’aprenentatge i disponibilitat horària.

Interessant retribució segons vàlua i experiència. Formació a càrrec de l’empresa.