Catalan

EXPORT CUSTOMER SERVICE (ALEMAN)

Undefined

Localización: Catalunya Central

Importante empresa industrial con fuerte presencia internacional necesita incorporar en su Departamento de Atención al Cliente a un@ Export Customer Service para la realización de las siguientes funciones:

- Actuar como primer punto de contacto de cualquier cliente potencial y aplicar el proceso definido por la compañía para la correcta gestión de los mismos.

EXPORT CUSTOMER SERVICE (FRANCES)

Undefined

Localización: Catalunya Central

Importante empresa industrial con fuerte presencia internacional necesita incorporar en su Departamento de Atención al Cliente a un@ Export Customer Service para la realización de las siguientes funciones:

- Actuar como primer punto de contacto de cualquier cliente potencial y aplicar el proceso definido por la compañía para la correcta gestión de los mismos.

AUXILIAR OFICINA TÈCNICA

Undefined

Ubicació: Sant Fruitós de Bages

Empresa industrial referent en el seu sector i amb forta presència internacional, necessita incorporar a la seva Oficina Tècnica a una persona per realitzar les següents funcions:

- Responsabilitzar-se de la creació d’Ordres de Fabricació, desglossant els diferents processos segons plànols del producte.

DIRECTOR/A CORREDORIA ASSEGURANCES

Undefined

Ubicació: Manresa

Important corredoria d'assegurances de la Catalunya Central necessita incorporar al seu equip a un@ Director@ per liderar les diferents oficines de l'empresa. Principals funcions:

- Gestió de l'equip humà de l'empresa i organització interna per optimitzar el seu rendiment.

- Gestió de les diferents oficines que disposa la corredoria, oferint solucions a les sol·licituds més complexes per part de l'equip d'Atenció al client.

DELINEANT INDUSTRIAL

Undefined

Ubicació: Sant Fruitós de Bages

Empresa industrial ubicada al Bages necessita incorporar a la seva Oficina Tècnica a un@ Delineant Industrial per realitzar les següents funcions:

- Desenvolupament de plànols detallats a partir d'un projecte inicial d'instal·lacions, per al correcte pas a taller.

- Realització de càlculs bàsics per a projectes executius i per a la seva derivació a producció.

CAP DE PRODUCCIÓ

Undefined

Ubicació: Berguedà

Empresa industrial ubicada al Sud del Berguedà necessita incorporar a un@ Cap de Producció, per gestionar i controlar tots els processos de fabricació, així com del control de la matèria prima, i gestió del magatzematge del producte acabat. Principals funcions:

- Gestió dels diferents processos de fabricació de l'empresa. Presència insitu a la planta per la correcta supervisió dels mateixos.

DIRECTOR@ RECURSOS HUMANOS

Undefined

Ubicación: Valls (Tarragona)

Importante empresa industrial referente en su sector con sede productiva en Valls (Tarragona), necesita incorporar a un@ Director@ de RRHH. Se responsabilizará de la dirección y supervisión de todas las tareas relativas al Departamento de Recursos Humanos-Administración de Personal, de la planta industrial. 

Funciones :

INTERNATIONAL AREA MANAGER

Undefined

Ubicació: Berguedà

Important empresa del sector alimentari del Berguedà amb forta presència internacional, necessita incorporar al seu Dept. Marketing i Comercial a un@ International Area Manager.

FUNCIONS PRINCIPALS: 

‐  Confecció d’ofertes a clients internacionals segons les indicacions dels clients.

Pages