TÈCNIC@ D'AUTOMATITZACIÓ I CONTROL

Undefined

Ubicació: Manresa

Important empresa fabricant de maquinària industrial i referent en el seu sector, necessita incorporar a un@ TÈCNIC@ D'AUTOMATITZACIÓ I CONTROL. Les seves principals funcions seran:

-Configurar instal·lacions i sistemes automàtics d'acord amb les especificacions i les prescripcions reglamentàries.

-Seleccionar els equips i els elements de cablejat i interconnexió necessaris en la instal·lació automàtica, d'acord amb les especificacions i les prescripcions reglamentàries.

-Elaborar els programes de control d' acord amb les especificacions i les característiques funcionals de la instal·lació.

-Configurar els equips desenvolupant programes de gestió i control de xarxa.

Pensem amb una persona amb estudis en CFGS en automatització, robòtica, electricitat, electrònica o similar. Horari de 06:00h a 14:00h. Salari segons vàlua