TÈCNIC@ ELÈCTRIC-ELECTRÒNIC

Undefined

Ubicació: Bages

Empresa industrial, fabricant d'un tipus de maquinària molt especialitzat en el seu sector, busca a un@ Tècnic Elèctric-Electrònic per realitzar les següents funcions:

1.Disseny, construcció i instal·lació de la part elèctrica i de software dels equips i solucions de l'empresa.

2.Participació en projectes d’innovació i I+D.

3.Participació en ofertes i projectes per a possibles clients.

4.Relació amb persones i empreses externes en el seu àmbit de responsabilitat.

5.Participació en els sistemes de gestió i de Qualitat.

Més detalladament s'ocuparà de:

- Dissenyar i construir armaris elèctrics i realitzar els programes de control dels equips i solucions de l'empresa.

- Relació amb proveïdors de serveis (de programació, d’instal.lació, etc...) dins de la seva àrea de responsabilitat.

-Contribuir a crear la informació tècnica en l’àrea elèctrica i de software, que sigui requerida per la instal·lació dels equips, per als manuals o per complir amb requeriments legals o de certificació. Mantenir aquesta informació ordenada i accessible.

-Participar en la instal·lació a casa del client dels equips i solucions, en la seva posada en marxa i en la garantia del seu funcionament (aproximadament entre 5 i 8 viatges l'any).

-Donar assistència tècnica als clients per a la instal·lació o manteniment dels equips.

-Participar en projectes d’innovació i I+D.

-Contribuir a la creació de projectes i ofertes per a possibles clients.

-Relacionar-se amb proveïdors de materials propis de la seva responsabilitat i assessorar a Qualitat i Direcció Tècnica sobre la seva capacitat i servei.

-Relacionar-se amb tècnics externs (de clients, d’organismes reguladors, de “partners” tecnològics o comercials, etc…) en els temes propis de la seva responsabilitat.

-Informar de les No conformitats i/o incidències al Resp. de Qualitat.

-Col.laborar en la resolució de les No Conformitats de la seva àrea i participar en aquelles altres que sigui recomanable.

-Participar i promoure el seguiment i el desenvolupament del Sistema de Gestió de l'empresa

 

Pensem amb una persona amb estudis de CFGS d’Automatització i robòtica industrial, Sistemes electrotècnics i automatitzats o similar, així com un Grau en Enginyeria Industrial especialitzat en electricitat o electrònica. Horari flexible d'entrada i sortida (Dilluns a dijous de 8h o 9h a 17h o 18h i divendres de 8h a 15h). Salari segons vàlua i projecció professional en empresa en creixement.