TÈCNIC@ COMPTABLE-FISCAL SÈNIOR

Undefined

Ubicació: Manresa

Important Assessoria de Manresa necessita incorporar al seu equip un/a Tècnic/a Comptable Fiscal Sènior amb àmplia experiència en aquestes àrees i d'assessorament a Empreses.

Reportarà directament al Gerent i les seves principals funcions seran :

-Estar al dia de la normativa i el millor funcionament en declaracions trimestrals d'IVA, amortitzacions fiscals, deduccions de quotes, IRPF, tributs locals, etc.

-Donar suport a les consultes de tots els Tècnics del Departament.

-Planificar per complir amb tota la normativa fiscal que han de presentar les Empreses, i complir-la en temps i forma.

-Confecció i presentació dels impostos.

-Atendre els requeriments de l'Administració Tributària i mantenir informada a l'Empresa sobre la seva relació amb l'Entitat.

-Analitzar les deduccions que es puguin aplicar les Empreses i assessorar sobre les vies legals i més avantatjoses per realitzar aquestes deduccions.

-Buscar la millor via de resolució de sancions.

-Assessorament a les empreses clients en matèria tributària i proposar estratègies per prendre decisions de finançament a les Empreses.

-Redactar informes sobre la situació de l'Empresa.

-Redactar circulars de les novetats en matèria fiscal per informar a les empreses clients, etc.

 

Horari flexible de dilluns a dijous, divendres intensiu. Interessant retribució segons vàlua.