TÈCNIC/A COMPTABLE

Undefined

Ubicació: Manresa

Important empresa de serveis necessita incorporar al seu Departament Comptable-Financer a un/a Tècnic/a Comptable.

MISSIÓ DEL LLOC DE TREBALL

Efectuar la gestió administrativa comptable-fiscal, garantint el manteniment actualitzat del sistema d'informació i l'arxiu de la documentació, desenvolupar la gestió administrativa i de registre de les operacions comptables, de tresoreria i fiscals seguint els procediments interns establerts i d´acord amb els requeriments legals.

FUNCIONS

-Realització dels assentaments comptables: revisió dels majors i sol·licitud de dades pendents

-Identificació comptable de totes les factures introduïdes

-Gestió de tresoreria: conciliació bancs i caixa en el cas de que tingui efectiu

-Elaboració dels informes financers periòdic i tancaments anuals

-Control i arxiu dels contractes legals i documentació fiscal

-Compliment dels aspectes legals i fiscals: revisió factures incorrectes i assessorament als clients

-Realització de balanços i comptes de resultats. Realització informes mensuals per a la seva presentació i al tancament anual d'empresa

-Organització i gestió de la documentació per a la seva comptabilització

-Arxiu documental dels impostos i documentació fiscal, comptable i financera de les franquícies.

-Treball en equip i interacció diària amb altres departaments de la companyia.

 

PERFIL DEL CANDIDAT

Formació acadèmica en CFGS en Administració  i Finances o Grau Empresarials / ADE o similar. Imprescindible ús i coneixements avançats d'Excel.

Busquem a una persona habituada a la realització del tot el cicle comptable i a la liquidació d'impostos. Preferiblement experiència prèvia en les funcions anteriorment descrites, i cert domini d'anglès (B2). Salari a negociar segons experiència i vàlua. Lloc de treball estable.