TÈCNIC/A COMPTABLE (BARCELONA - SANT GERVASI)

Undefined

Ubicació :   Barcelona ciutat (Sant Gervasi)

Empresa familiar del sector immobiliari de Barcelona necessita incorporar a un/a Tècnic/a Comptable per a realitzar  tasques relacionades amb l’àrea de comptabilitat, tresoreria i fiscalitat, entre  d’ altres tasques administratives relacionades amb l'àrea d’administració i finances de l'Empresa. 

Funcions específiques: 

-Entrades d’assentaments comptables

-Conciliacions bancàries

-Control i seguiment de cobraments

-Control i seguiment dels pagaments

-Comptabilitat: introduir factures proveïdors a la base de dades, comptabilitzar bancs, facturació clients, tancaments mensuals, amortitzacions i comptabilitzar nòmines.

-Tresoreria: Control diari dels saldos bancaris per cobrir necessitats de pagaments, control de pagaments i cobraments.

-Confecció i presentació dels impostos pertinents. 

-Altres funcions administratives inherents en el lloc de treball: atenció telefònica, gestions administratives vàries, etc.

Es requereix àmplia experiència prèvia en les funcions de comptabilitat i fiscalitat descrites. Dependència directa de gerència. CFGS en Finances, ADE o similar. Salari i horari de matins flexible segons candidatura.