RESPONSABLE DE QUALITAT (TARRAGONA PROVÍNCIA)

Undefined

Ubicació: Tarragona província

Important empresa industrial referent al seu sector necessita incorporar a un@ Responsable de Qualitat per a realitzar les següents tasques en els dos centres productius de l'entitat:

* Gestió i coordinació d'equips: controls de qualitat i laboratori

* Actualitzar i/o crear nous procediments de treball a nivell de qualitat

* Control estadístic

* Gestió reclamacions

* Donar d'alta fitxes de productes

* Control producte final

* Col.laborar amb el departament de producció en donar solucions i resoldre problemes de qualitat

* Control i arxiu dels registres del sistema de gestió integral

* Introducció de dades al sistema dels diferents controls de qualitat

* Fer el check list del sistema de qualitat a fàbrica

* Atendre visites de clients i proveïdors

* Assessorar a producció respecte a temes relacionats amb la qualitat del producte.

 

Pensem amb un@ Enginyer@, preferiblement graduat en l'especialitat de Química, amb capacitat de lideratge, proactiu/iva, capacitat d'anàlisi i presa de decisions. Lloc de treball estable, salari segons vàlua.