RESPONSABLE DE MANTENIMENT

Undefined

Ubicació: Catalunya Central

Important empresa referent al seu sector amb forta presència internacional, necessita incorporar a un Responsable del Departament de Manteniment i Seguretat per realitzar les següents tasques:

-Gestió del pressupost de manteniment.

-Negociació i recerca de nous proveïdors.

-Gestió i supervisió de l'equip de tècnics de manteniment així com de subcontractes

-Manteniment i millores de les instal·lacions i equipaments.

-Control d'estoc del material.

-Gestió i manteniment de subministres (llum, aigua, etc...) per tal d'assegurar l'òptim funcionament de les instal·lacions.

-Elaboració i seguiments d'indicadors de funcionament de l'àrea.

Pensem en una persona amb formació en Enginyeria Elèctrica o CFGS en Electricitat. Es requereix experiència de més de 4 anys en posicions de responsabilitat en l'àrea de manteniment d'instal·lacions i en gestió d'equips.

Lloc estable en Empresa d'àmbit internacional. Horari partit de dilluns a dijous, divendres intensiu. Salari segons vàlua.