RESPONSABLE DE MAGATZEM

Undefined

Ubicació: Tarragona província

Empresa industrial de la zona de Tarragona necessita incorporar una persona com a Responsable de Magatzem.

Coordinarà un equip de 4 persones i les seves principals funcions seran:

-Recepció de mercaderies.

-Albarans d'entrada amb l'ERP.

-Expedicions de materials de fàbrica i obra per a les diferents seccions i proveïdors.

-Mantenir les seccions de fàbrica proveïdes.

-Realització d'inventaris mensuals dels diferents materials del Magatzem.

-Previsions d'aprovisionament.

-Control de l'estoc.

-Mantenir el Magatzem en condicions d'ordre i neteja.

-Coordinació de l'equip de magatzem.

Lloc estable, en horari de 8 a 17 de dilluns a divendres.