EXPORT MANAGER (FRANCÈS)

Undefined

Ubicació: Manresa

Important empresa industrial del Bages necessita incorporar un/a Export Manager per cobrir certs països d'Europa, sobretot de parla francesa. Es responsabilitzarà de la gestió de la cartera de clients i la captació de nous comptes, així com de representants de la seva zona assignada, sent el màxim responsable de les vendes d’aquesta àrea, supervisat per Direcció.

Principals Funcions:

- Gestió dels grans comptes actuals de la seva zona.

- Captació de nous clients directes finals i la corresponent gestió de tot el procés de pressupost. 

- Liderar l’equip de vendes de la seva àrea d’influència, coordinant la xarxa de representants, i buscant-ne de nous quan sigui necessari. 

- Transmetre i inculcar als representants de la zona la política i objectius fixats per l’empresa.

- Potenciar la imatge de l’empresa en el sector.

- Visitar les fires del sector. 

- Fidelitzar els clients oferint una bona assistència tècnica, amb resolució d’incidències (suport d’Oficina Tècnica quan sigui necessari)

- Preparar pressupostos a clients i potencials clients, de forma coordinada amb l’oficina tècnica. Per particularitats del sector, són propostes i negociacions comercials llargues amb els clients.

Pensem amb un@ candidat@ amb Formació Tècnica (CFGS o Enginyeria Tècnica en mecànica o similar), experiència comercial, amb plena orientació a resultats, amb domini total del francès (anglès valorable).

Retribució fix + variable, segons vàlua.