EXPORT AREA MANAGER EUROPA (anglès i francès)

Undefined

Ubicació: Manresa

Important empresa industrial de Manresa necessita incorporar un Comercial Exportació per cobrir certs països d'Europa. Es responsabilitzarà de la gestió de la cartera de clients i la captació de nous clients i representants de la zona assignada, sent el màxim responsable de les vendes d’aquesta àrea, supervisat pel Director Comercial Exportació.

Principals Funcions:

- Liderar l’equip de vendes de la seva àrea d’influència, coordinant la xarxa de representants. 

- Transmetre i inculcar als representants de la zona la política i objectius fixats per l’empresa.

- Potenciar la marca i la imatge de l’empresa en el sector.

- Conèixer permanentment la situació del mercat, visitant de forma periòdica clients i distribuïdors i assistint a les fires del sector. 

- Buscar la fidelització dels clients per tal que el màxim número de productes venuts siguin de l'empresa. Resolució d’incidències.

- Buscar nous representants i distribuïdors.

- Preparar ofertes i pressupostos als clients, treballant de forma coordinada amb l’oficina tècnica. Proposta i negociació de condicions comercials amb clients.

- Col·laborar amb la Direcció Comercial aportant informació sobre la política de preus, descomptes, canals de venda...

- Participar en l’elaboració de les previsions de vendes.

Pensem amb un/a candidat/a amb Formació Tècnica (CFGS de disseny en fabricació mecànica o similar, o bé Enginyeria Tècnica en mecànica), experiència comercial, amb plena orientació a resultats, i amb coneixements d'anglès i francès.

Retribució fixe + variable, segons vàlua.