ENGINYER CALCULISTA PROJECT MANAGER

Undefined

Ubicació: Vallès Oriental

Important empresa de desenvolupament de projectes industrials, referent en el seu mercat, necessita incorporar a un@ Enginyer@ Tècnic mecànic per al càlcul i disseny d’estructures mòbils. La seva funció serà la d'analitzar i buscar les solucions tècniques més òptimes en la distribució de sistemes dels projectes de l’empresa, i a la vegada, que responguin més directament a les necessitats del client tenint en compte sempre els costos finals (materials, processos productius, transport i muntatge) i la qualitat. Haurà de realitzar l'implantació 2D/3D de les solucions proposades sempre tenint en compte el compliment de la normativa existent. També haurà de preparar les especificacions del producte per a presentar amb l'oferta, així com la resta d'informació tècnica necessària per al bon desenvolupament del projecte. En cas d'estructures metàl·liques mòbils, haurà de ser capaç de realitzar els càlculs mecànics necessaris per a garantir la seva fiabilitat estructural. Haurà d'interactuar tant amb clients i proveïdors com amb la pràctica totalitat dels departaments interns de l'empresa (comercial, fàbrica, compres, costos, qualitat, muntatges,..)

 

Perfil:

- Enginyer Industrial/Tècnic especialitat mecànica o estructures

- Experiència en la realització de càlculs d'estructures metàl·liques

- Domini d'AutoCAD

- Coneixement alt de REVIT

- Valorable coneixements de CREO PARAMETRIC o SOLIDWORKS i KEYSHOT

- Habituat a treballar en entorn Microsoft OFFICE

- Anglès nivell avançat. Valorables altres idiomes europeus.

- Experiència mínima de 3 anys en desenvolupament de productes amb estructures metàl·liques

- Persona orientada a projectes

- A nivell de capacitats, es busca una persona organitzada, adaptable al canvi, analítica, flexible, autònoma i bona en la resolució de problemes. Imprescindible tindre una bona capacitat per treballar en equip

- Bones habilitats de gestió del temps i capacitat multitasca per a treballar en diferents activitats alhora

 

S’ofereix un lloc de treball estable en empresa en ple procés d’expansió. Possible projecció professional. Salari segons vàlua.