ELECTROMECÀNIC (INDÚSTRIA ALIMENTÀRIA)

Undefined

Ubicació: Catalunya Central

Important empresa del sector alimentació, necessita incorporar al seu Departament de Manteniment a un/a Tècnic Electromecànic per donar servei a les incidències correctives o avaries de producció en temps i acció adequada a la situació, dirigit sempre per l’encarregat de Manteniment. Principals funcions:

•  Condicionar valvuleria, bombes i motors elèctrics 

•  Realitzar soldadura (TIG i elèctrode) 

•  Actuar sobre grups d’aire comprimit 

•  Manipular accionaments mecànics, quadres i proteccions elèctriques 

•  Diagnosticar xarxes de control, elèctriques i avaries 

•  Interpretar plànols elèctrics i mecànics 

•  Estar capacitat per arrencar la planta 

•  Realitzar preparacions de feines. 

•  Realitzar tasques preventives previstes al programa informàtic (Pla MURANO) 

•  Realitzar checklists (rutes diàries) previstes al programa informàtic, tant mecàniques com 

elèctriques. 

•  Sobre els punts anteriors es reportarà mitjançant una pistola de ràdio freqüència obrint i 

tancant ordres de treball a mesura que es van fent les accions, i així apuntant temps emprats 

i els comentaris i/o millores respecte a aquesta intervenció. 

•  Passar Raport diari de les millores i/o eficiències que es puguin detectar a les línies i/o a les 

instal·lacions generals al Responsable de Manteniment. 

•  Assegurar la correcta gestió dels recanvis utilitzats del magatzem. 

 

Pensem amb un/a candidat/a amb coneixements en electricitat i mecànica (preferiblement també amb electrònica), CFGS en electrònica i automatismes o similar, bona predisposició a treballar en equip i per resultats, organitzat/da i adaptable a canvis segons necessitats. Lloc de treball estable i salari segons vàlua.