DIRECTOR@ D'OPERACIONS

Undefined

Ubicació: Catalunya Central

Important empresa industrial, fabricant de maquinària industrial, referent en el seu sector, necessita incorporar a un@ Director@ d'Operacions. Reportant a Direcció General, la seva principal missió serà vetllar i optimitzar el correcte funcionament de la planta, supervisant:

-Programació de la Producció

-Dept. de Compres 

-Logística general de l'empresa

-Enginyeria de Processos

-Manteniment global de tots els equips i instal·lacions.

 

Les principals funcions seran:

-Definició de l'estratègia de producció i planificació anual.

-Garantir els plans de producció.

-Definició d'objectius de producció i planificació de recursos.

-Anàlisis, planificació i execució de nous projectes de producció.

-Estratègia de control i gestió de magatzem.

-Anàlisis de costos de producció i rentabilitats del procés productiu.

-Procés i disseny de la política d'inventaris.

-Supervisió i direcció de l'equip de productes, compres i logística, de forma coordinada amb l'Oficina Tècnica.

-Elaborar l'estratègia i la planificació industrial.

-Vetllar pel correcte funcionament de la cadena de subministrament.

-Definició del model d'explotació i organització de la fàbrica.

-Millora continua, mètodes i temps.

-Implementació d'enginyeria de processos.

-Elaboració de pressupostos.

-Rapports a Direcció.

 

Pensem amb una persona amb estudis universitaris en Enginyeria, valorable estudis addicionals en gestió industrial, processos i/o MBA. Bon nivell d'anglès i àmplia experiència en les funcions descrites en empreses del sector industrial.  Persona amb alta capacitat de lideratge, orientada a resultats, analítica i proactiva. Interessant retribució i projecte professional.