DIRECTOR/A TÈCNIC CENTRE GERONTOLÒGIC (Bages)

Undefined

Ubicació: Bages

Centre gerontològic ubicat a la comarca del Bages necessita incorporar a un/a Director/a Tècnic per responsabilitzar-se de les següents àrees:

- Responsable de RRHH: amb el suport d'un/a supervisor/a, gestionarà el dia dia de tot l'equip humà del centre, amb els corresponents torns, calendaris, vacances. També s'ocuparà de la selecció de nou personal.

- Atenció als usuaris i familiars: atendrà les queixes i demandes buscant la millor solució en cada cas. Vetllarà per aconseguir un òptim ambient dins de la residència i centre de dia.

- Mantenir al dia les disposicions de les normatives vigents: Control i seguiment de les inspeccions, gestió de les places públiques i privades.

- Control d'stocks del material.

- Supervisió del manteniment general de l'edifici i instal·lacions per coordinar tot tipus de tasca a realitzar.

- Gestió dels rebuts dels usuaris.

-Supervisarà les tasques diàries del seu equip directe mantenint les reunions corresponents de seguiment: Supervisor/a, RHS, manteniment (cap de manteniment i operari per les incidències del centre), responsable d’activitats, administratiu/iva

 

Pensem amb un/a candidat/a amb Formació Universitària preferentment, en l'àmbit de les ciències socials i/o de la salut (segons els Departaments de Treball, Benestar Social i Famílies), així com el postgrau de gestió de centres gerontològics (no és imprescindible), amb capacitat per escoltar, comunicar, treballar en equip, establir bones relacions socials, flexible, i a la vegada amb capacitat de decisió i lideratge.

Horari flexible entre 09:00h i 18:00h de dilluns a divendres, amb disponibilitat per assistir al centre de forma puntual i en cas de necessitat fora de l'horari, per urgències o representació d'actes. Salari segons vàlua o experiència