COMPTABLE

Undefined

Ubicació: Bages

Entitat del Bages, Fundació amb varis centres de treball, necessita incorporar al seu equip d'Administració a un@ Tècnic@ Comptable. Realitzarà i/o donarà suport en les següents funcions:

-Gestió de la correspondència interna amb els altres serveis de la Fundació i amb la gestoria

-Actualització dels llistats de personal, gestió dels contractes

-Gestió d'arxiu i custòdia de la documentació facturació comptable, bancària i els talonaris dels comptes centralitzats

-Gestió, actualització i manteniment del registre d’activitats de protecció de dades

-Gestió dels rebuts i factures de professionals externs, empreses proveïdores de serveis i materials

-Elaboració, comprovació i gestió de les factures als usuaris dels serveis de l'entitat

-Seguiment del cobrament de les factures i les nòmines corresponents del departament

-Comptabilització de factures de proveïdors i de clients, per la posterior elaboració d’elaboració de models a presentar

-Traspàs de documentació a les gestories per declaracions IVA e IRPF

-Supervisió del quadre dels comptes comptables, i la reclamació pertinent de la documentació si s’escau

-Comptabilització i quadrament de caixes i targetes

-Manteniment adreces de tercers en els programes de facturació i comptabilitat

-Gestió de les donacions per poder comptabilitzar-les posteriorment

-Supervisió i emissió de les relacions de transferències a través de banca electrònica

-Control dels diferents comptes comptables  per realitzar el tancament trimestral

-Suport de diferents tasques al cap d’administració en funció del volum de feina

-Substituir i realitzar les tasques indispensables del cap d’administració en períodes com poden ser les vacances

-Control i supervisió de la comptabilitat pressupostària i financera

-Elaboració dels Estats Comptables

-Control dels comptes i tancament de la liquidació de l'exercici

-Elaboració de la previsió i seguiment de la Tresoreria per a conèixer els ingressos no satisfets i els pagaments previstos

-Maneig dels programes de les entitats bancàries per a control i seguiment dels comptes i impressió dels extractes de moviments i justificants de dèbits i ingressos

-Supervisió, control i seguiment de les subvencions i ingressos

-Atenció i recerca de proveïdors, comparatives per localitzar qualitat/preu

-Anàlisis de les desviacions pressupostàries

-Comptabilitzar partides d’inventari i les amortitzacions de finals d’any

 

 

Raportarà directament al cap d’administració. Col·laborarà amb altres tasques administratives en el departament. Busquem a una persona amb ganes de treballar amb equip, organitzada i resolutiva. CFGS en Administració i Finances, ADE o similar. Molt valorable experiència amb programes informàtics de comptabilitat i facturació (tipus SAGE), així com el paquet Office. Horari de dilluns a dijous 9:00 a 14:00 i de 15:00 a 18:00 i divendres de 9:00 a 16:30. Salari a negociar segons vàlua.