CAP DE VENDES

Undefined

Empresa industrial amb forta presència en el mercat nacional, necessita incorporar a un@ Cap de Vendes Nacional per a:

-Liderar l’estratègia comercial a nivell nacional.

-Definir objectius i accions comercials.

-Aconseguir objectius qualitatius i quantitatius de la xifra de negoci, marges, rendibilitat, etc.a nivell nacional.

-Proposar i desenvolupar millores enfocades a millora la rendibilitat de la zona.

-Fidelització de comptes de clients, manteniment, suport i assessorament permanent als clients sobre productes, solucions, tendències del mercat, etc.

-Identificació i obertura de nous mercats i canals de venda.

-Recerca i contractació d’agents i representants comercials a nivell local i nacional

-Preparació d’ofertes i negociació amb clients

-Anàlisis i estudis de mercat

-Detecció de noves oportunitats de negoci

-Conèixer i analitzar les accions de la competència.

-Reporting comercial a nivell nacional.

-Àrea Marketing : eines promocionals d’imatge, assistència a fires i esdeveniments relacionats amb el sector. 

Sota la supervisió de Direcció General es responsabilitzarà de les vendes nacionals de l'empresa. Es busca a una persona amb clara vocació comercial, capacitat de gestió, visió empresarial i amb disposició per viatjar nacionalment. Possibilitat de teletreball. Salari segons vàlua + cotxe d'empresa.