BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER

Undefined

Ubicació: Manresa

Important empresa del sector serveis ubicada a Manresa, necessita incorporar pel Departament de Marketing, un/a Business Development Manager. La seva missió principal serà la de liderar el desenvolupament i expansió, tant nacional com internacional, de l'Empresa.

Les principals funcions seran :

-Disseny i implementació de plans d’acció per país, enfocats al creixement del negoci.

-Participació en la creació del Pla de Marketing anual.

-Mesurar i analitzar accions de Marketing realitzades tant a nivell nacional com internacional i proposar noves accions derivades d’aquestes conclusions.

-Establiment de processos de millora dels resultats comercials.

-Disseny i implementació de tàctiques enfocades a optimitzar la conversió de contactes nous.

-Tria i gestió de proveïdors (agències de mitjans, consultoria, etc.)

-Interpretar i analitzar estudis de mercat enfocats a producte, client, consumidor, entorn i competència.

-Anàlisi de l’evolució del negoci i del sector, i extracció de tendències i oportunitats de creixement.

-Col·laborar en el disseny i execució de l’estratègia i el calendari d’accions de fidelització i prescripció de clients.

-Proposar projectes enfocats al desenvolupament de la marca.

-Formació a l’equip comercial.

 

Pensem en un/a candidat/a amb Estudis Universitaris de ADE, Relacions Públiques o similar, amb un molt bon nivell d’anglès (mínim C1), i amb experiència com a Product / Brand Manager, preferiblement en gran empresa del sector serveis. També es valorarà coneixement en xarxes socials, així com en posicionament de buscadors (SEO, SEM, Google Analytics). Interessant retribució segons vàlua.