AUXILIAR OFICINA TÈCNICA

Undefined

Ubicació: Sant Fruitós de Bages

Empresa industrial referent en el seu sector i amb forta presència internacional, necessita incorporar a la seva Oficina Tècnica a una persona per realitzar les següents funcions:

- Responsabilitzar-se de la creació d’Ordres de Fabricació, desglossant els diferents processos segons plànols del producte.

- Definició de materials, fases, així com detecció de possibles subcontractacions.

- Consultes a taller i a proveïdors externs en cas de subcontractacions per a sistemes de toleràncies, rosques, tractaments tèrmics o superficials, etc.

- Creació de plànols complementaris per a la posterior posada a producció amb Autocad 2D.

- Gestió de plànols dels productes

 

Busquem a una persona preferiblement amb CFGS en Disseny en Fabricació Mecànica, Programació de la producció, automoció o similar, amb domini de l’Autocad 2D. Es valorarà coneixements Mastercam i en Mecanització, així com domini del Solidworks. Salari segons vàlua.