TÈCNIC INTERNACIONAL DEPT. APROVISIONAMENT, COMPRES I LOGÍSTICA

Undefined

Ubicació: Manresa

MISSIÓ DEL LLOC DE TREBALL

La seva missió principal serà gestionar les comandes dels clients internacionals, els enviaments i la seva documentació i les possibles incidències així com també les possibles devolucions. 

FUNCIONS

-Àrea de comandes: gestionar les comandes, passar-les a albarà i enviar-les a magatzem, incorporació del cost de transport si s’escau i passar-ho a facturació.

-Donar suport als diferents clients internacionals a través de telèfon o mail, en les incidències de materials (comandes pendents, materials defectuosos o no rebuts...).

-Devolucions: demanar les corresponents recollides als centres i fer el recompte físicament de les devolucions que arriben a central per comprovar que les quantitats siguin correctes i per a poder fer l'abonament corresponent.

-Comprovar que les devolucions que arriben al magatzem quadren amb els llistats que ens passen els centres, passar-ho a excel per fer abonament.

-Suport administratiu general al departament

-Responsable de preparar la documentació per a tots els enviaments internacionals.

 

Busquem a un/a candidat/a preferiblement amb experiència amb temes administratius relacionats amb logística i aprovisionament, amb una alta atenció al client, i amb un bon nivell d'anglès. Salari a negociar segons vàlua.