RESPONSABLE D'ENGINYERIA PROCESSOS

Undefined

Ubicació: Bages

Empresa multinacional del sector de l'automoció, precisa incorporar a un/a Responsable d'Enginyeria Processos. Depenent directament del Director de Planta, tindrà com a principals funcions:

- Assignar i revisar diàriament el treball diari del departament. Tindrà a càrrec seu 3 enginyers.

-  Coordinació,  organització  i  seguiment  de  les  activitats  relacionades  amb  els  projectes  de  millora  continua,  i implementació i viabilitat dels nous processos de fabricació.

-  Desenvolupament,  definició  i actualització  dels  mètodes  de  treball,  realització  d’anàlisis  de  costos  i  generació de la documentació relativa a aquestes activitats.

-  Participació en la factibilitat d’ofertes de nous productes.

-  Participació en els processos d’industrialització, realització i disseny d'utillatges.

-  Participació en els processos relatius a AMFE.  

-  Desenvolupar estratègies de creixement i millora funcional del departament.

 

Pensem amb una persona amb:

-  Capacitat de comunicació i motivació, amb les persones a càrrec seu. 

-  Capacitat de negociació amb els proveïdors.

-  Dots de lideratge per la direcció d’equips.

-  Capacitat de organització, planificació i millora.

-  Presa de decisions i resolució de problemes. 

-  Orientat a la qualitat, seguretat, millora de resultats i compromís amb l’empresa.

-  Disponibilitat per viatjar de forma esporàdica.

-  Bon nivell d'anglès.

 

Lloc de treball estable i salari a negociar amb vàlua.